Humana elektrolit za uspešnu rehidraciju u slučaju proliva.