Saradnici

Upoznajte naše saradnike

Ivica Milarić
Teacher
Ivica Milarić je diplomirao na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta...
Zorana Mosnak
Teacher
Diplomirala 2001. godine na Višoj medicinskoj školi u Zemunu smer...
Dejan Panić
Teacher
Studije završio odbranom završnog rada na temu "Korelacija između vrste...
Đorđe Radovanović
Teacher
Profesor sporta i fizičkog vaspitanja - Diplomirani kineziterapeut...
Jasmina Lolin
Teacher
Ja sam Jasmina , mati vesele devojčice Elene. Akreditovana savetnica...
​Jovana Miljanić
Teacher
Ja sam Jovana, diplomirani defektolog-logoped. Studirala sam i diplomirala na...
Bojana Todorović
Teacher
​Rođena 1980. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju...