Zorana Mosnak

Zorana Mosnak

Diplomirala 2001. godine na Višoj medicinskoj školi u Zemunu, smer fizioterapeut, a 2011. dokvalifikovala se za strukovnog fizioterapeuta na Visokoj školi zdravstvenih studija. Od 2001. godine radi na Klinici za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju Vojvodine u Novom Sadu.

​Svakodnevni rad je prvenstveno usmeren na psihomotorni razvoj beba i dece do prohodavanja, prevremeno rođenih beba, simptomatski rizičnih beba i blizanačkih trudnoća. U radu sa decom cilj je postizanje normalnog motoričkog razvoja dece, njihove što bolje adaptacije na okolinu i savladavanje novih prepreka.

Aktivno učestvovala na kongresima fizioterapeuta i radnih terapeuta Srbije. Pohađala seminare u zemlji i inostranstvu koji se bave problematikom razvoja dece. Sertifikovani Marta-Meo praktičar, pohađala i završila kurseve opšte i terapeutske masaže, terapije rada na fasciji, kao i Anat Baniel metode.

Udata i majka dvoje dece.