Dejan Panić

Dejan Panić

Doktor medicine, specijalista pedijatrije, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, diplomske akademske studije iz oblasti pedijatrije- neonatologija. Studije završio odbranom završnog rada na temu „Korelacija između vrste ishrane i neonatalne hiperbilirubinemije“. Trenutno je u procesu izrade prijavljene doktorske disertacije iz oblasti pedijatrije– perinatologije na temu „Određivanje parametara oksidativnog stresa u trudnica sa sideropenijskom anemijom i njihove novorođenčadi“. Zaposlen je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog Centra Vojvodine , Zavod za perinatologiju, Odeljenje za neonatologiju. Od januara 2017. pored posla u Betaniji, radi u Poliklinici MC Kovačević i Opštoj bolnici GEA, Novi Sad.